Řidičský průkaz skupiny B - osobní automobil

Výuku a výcvik provádíme dle individuálního studijního plánu dle §18 zák. č. 247/2000 Sb. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Tento studijní plán má následující strukturu: 

   Výuka pro osobní automobil

                   Výcvik skupiny B (osobní automobil)

Výuka předpisů o provozu vozidel

5h

Autocvičiště

2h

Výuka o ovládání a údržbě vozidla

1h

Malý provoz

5h

Výuka teorie a zásad bezpečné jízdy

3h

Střední provoz

12h + 9h

Výuka teorie zdravotnické přípravy

1h

Praktický výcvik údržby vozidla

2h

Opakování a přezkoušení

1h

Praktický výcvik zdr. přípravy

4h

 

Praktický výcvik (jízdy)  probíhá vždy individuálně na základě osobní domluvy s instruktorem. Jízdy jsou nejprve orientovány do klidných míst s minimálním či malým provozem a postupně je přesouvají do míst se středním provozem. Výuka tedy probíhá systematicky tak, aby si student plynule zvykal na různé stupně hustoty provozu a byl schopný se v nich orientovat.

Co smíte řídit

 1. motorová vozidla s výjimkou vozidel skupin AM, A1, A2, A, s největší povolenou hmotnost do 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo

a) o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

b) o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo

     2.  vozidla zařazená do skupiny A1 s automatickou převodovkou 

     3.  vozidla zařazená do skupiny B1, tedy i tříkolová vozidla zařazená do skupiny A1

 


 

Řidičský průkaz na motocykl - sk. A

Řidičský průkaz na motocykl se dělí do skupin:

 • AM - Pro mopedy do 50 ccm a 45 km/h, které lze získat po dovršení věku 15ti let.
 • A1 - Pro motocykly do 125 ccm a 11 kW, které lze získat po dovršení věku 16ti let.
 • A2 - Pro motocykly o výkonu od 25 kW do 35 kW, které lze získat po dovršení věku 18ti let.
 • A - Pro motocykly o výkonu nad 35 kW, které lze získat po dovršení věku 24ti let.

Co smíte řídit:

 1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,
 2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW,
 3. opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin A1 a A2,
 4. čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg.

Výuku a výcvik provádíme dle individuálního studijního plánu dle §18 zák. č. 247/2000 Sb. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Tento studijní plán má následující strukturu: 

   Teoretická výuka           

                                           Praktický výcvik

Výuka předpisů o provozu vozidel

4h

Autocvičiště

1h

Výuka o ovládání a údržbě vozidla

1h

Malý provoz

2h

Výuka teorie a zásad bezpečné jízdy

2h

Střední provoz

5h + 5h

Výuka teorie zdravotnické přípravy

1h

Praktický výcvik údržby vozidla

1h

Opakování a přezkoušení

1h

Praktický výcvik zdr. přípravy

4h

 


 

Řidičský průkaz AM

Co smíte řídit:

Motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1:

 1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW,
 2. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,
 3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW.

 


 

Řidičský průkaz A1

Co smíte řídit:

 1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3,
 2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW,
 3. čtyřkolová motorová vozidla o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm3.

 


 

Řidičský průkaz A2

Co smíte řídit:

 1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem,
 2. opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1.

 


 

Řidičský průkaz B + E - přívěs  

Co smíte řídit:

 1. Jízdní souprava složená z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg (max. přípustná hmotnost jízdní soupravy přesahuje 3 500 kg).

Výuku a výcvik provádíme dle individuálního studijního plánu dle §18 zák. č. 247/2000 Sb. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Tento studijní plán má následující strukturu: 

   Teoretická výuka - B+E, C+E a D+E      

                   Praktický výcvik - B+E, C+E a D+E

Výuka předpisů o provozu vozidel

1h

Malý provoz

2h

Výuka o ovládání a údržbě vozidla

1h

Střední provoz

2h

Výuka teorie a zásad bezpečné jízdy

2h

Střední provoz

4h

Výuka teorie zdravotnické přípravy

1h

Praktický výcvik údržby vozidla

2h

Opakování a přezkoušení

1h

Praktický výcvik zdr. přípravy

2h